Dodavatelská a výrobní činnost

V rámci dříve uvedených činností nabízíme realizace všech staveb katodické ochrany "na klíč" v neomezeném rozsahu (viz reference firmy). Dále můžeme zajistit dodávky speciálního montážního materiálu (kiosky a objekty stanic KAO, propojovací objekty, usměrňovače, měřicí sondy, ochranné přepěťové prvky, dataloggery, apod.) dle potřeb zákazníka.

Firma FROG MOST s.r.o. vyrábí sériově typové plastové propojovací a měřicí objekty pro účely katodické ochrany a jejich odběr ze skladu v Mostě je možný prakticky ihned. Tyto propojovací objekty jsou originálním řešením firmy a jsou patentově chráněny ve smyslu autorského zákona, jejich distribucí není pověřena žádná jiná firma.Dále nabízíme realizaci plastových propojovacích objektů, kontrolních měřicích vývodů, plastových orientačních sloupků (trasírek), aj. na zakázku podle přání nebo výkresové dokumentace zákazníka.


Společnost má vydaná živnostenská oprávnění v oborech "Montáže a revize elektrických zařízení dodavatelským způsobem". Společnost zaměstnává s způsobilostí v elektrotechnice dle vyhl.č.50/1978 Sb. § 4-12 a pro provádění revizí elektrických instalací skupiny A i B (zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu).

Speciální spojovací objekt fersilitového anodového uzemnění