Projekční práce a inženýrská činnost

Kompletní projekty zařízení aktivní protikorozní ochrany, katodické ochrany a ochrany proti přepětí a nebezpečnými vlivy vedení vvn ve všech stupních projektové dokumentace (studie, odborné pomoci, dokumentace pro územní řízení, projekty pro realizace staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, aj.). Zajišťujeme zpracování projektů jak pro nová zařízení, tak pro rekonstrukce a opravy zařízení stávajících dle požadavku zákazníka.

Projednání projektové dokumentace se správci podzemních zařízení, vlastníky a nájemci pozemků, zastupování investora v územním a stavebním řízení.

Montážní práce

Upřednostňujeme zajišťování staveb "na klíč" od průzkumných prací přes projekční a inženýrské činnosti, vlastní realizaci, až po předání zákazníkovi po kolaudaci stavby.

Pro projekční a inženýrské činnosti má naše firma vydané živnostenské oprávnění v oboru "Projektování elektrických zařízení " a autorizaci ve specializaci "Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení".