Poradenská a konzultační činnost

Zajišťujeme pro zákazníky poradenskou a konzultační činnost a to především pro investory nebo dodavatele rozsáhlých liniových staveb. Možnost provádění těchto činnosti jsou především založeny na odborných zkušenostech naší firmy z velkých liniových staveb v tuzemsku i v zahraničí.

Poradenská činnost

  • technická pomoc při přípravě staveb a jejich zajištění z hlediska protikorozní ochrany (například katodická ochrana potrubí) a ochrany proti přepětí
  • odborná pomoc při realizaci staveb a provádění kontroly dodavatelských subjektů z hlediska dodržování platných norem, předpisů a technických zásad z hlediska ochrany proti korozi

Odborné posudky

  • posuzování havarijních stavů na podzemních úložných zařízení vzniklých korozí nebo v důsledku přepětí
  • posuzování návrhů a projektové dokumentace z hlediska protikorozní ochrany zařízení (pasivní ochrana, aktivní ochrana proti půdní korozi a korozi způsobené bludnými proudy)

Fotogalerie našich prací: