Významné realizované projekty a stavby v profesi katodická ochrana

 • 1991-2016 – Opravy a rekonstrukce katodické ochrany (SČP a.s., RWE GasNet,s.r.o.)
 • 1995-96 – Kandla – Bhatinda pipeline – Indie  (Škodaexport a.s.,Praha)
 • 1995- VTL plynovody DN 1000 Bylany – Hospozín – (Transgas, a.s.,Praha) 
 • 1996-1997 -  VTL plynovod DN 1000 Bylany-Hora Svaté Kateřiny (Transgas, a.s.,Praha)
 • 1997 -  VTL plynovod DN 300 – Most-Litvínov (Severočeská plynárenská,a.s.)
 • 1999-2000 – VVTL předávací stanice plynu Bylany (Severočeská plynárenská,a.s.)
 • 2003-2005 – Přeložka dálkovodu etylbenzenu Litvínov – Kralupy n./V., (Kaučuk,a.s.)
 • 2004 -  Reko KAO-vodovody 2xDN800  pro elektrárnu Tušimice (ČEZ,a.s.)
 • 2006 -  VTL plynovod DN 300 – Most-Louny (Severočeská plynárenská,a.s.)
 • 2006 -  Reko VTL plynovodu DN 300 pro elektrárnu Ledvice (ČEZ,a.s.)
 • 2007 -  Oprava stanice katodické ochrany Strachov (Chemopetrol,a.s.) 
 • 2009 - GRAND QUEVILLY PLANT – Rouen,Francie (Chemoprojekt,a.s.,Praha)
 • 2009 – Oprava zařízení KAO – přiváděče PVN, Stranná-Třebušice (Povodí Ohře,a.s.)
 • 2010-11 -VTL regulační stanice plynu Brandov  (RWE GasNet,s.r.o.)
 • 2011-2012 -VTL plynovod DN 1400 Gazela  - BDS Brandov (NET4GAS,s.r.o)
 • 2012-2014 -VTL plynovod DN 1400 Gazela  - Lot 1a  (NET4GAS,s.r.o )
 • 2012-2015 – Přeložka potrubního koridoru Slatinice (Vršanská Uhelná,a.s.)
 • 2013-2014 – Přeložka stanice katodické ochrany Vernéřov (Čeps a.s.)
 • 2014- 2015- Modernizace mezinárodního etylenovodu  (Unipetrol RPA,a.s.)
 • 2016 – Protikorozní ochrana přivaděče surové vody pro elektrárnu Ledvice (ČEZ a.s.)
 • 2016 -  Přeložka stanice katodické ochrany v PZ Joseph- Havraň (město Most)
 • 2016 -  Katodická ochrana čerpací stanice surové vody Stranná (Povodí Ohře s.p.)